• TECHKNOW
 • TECHKNOW

  Resize
  Dock/Undock
  NEW FAQ ADDED
  X
  Naša web stranica koristi kolačiće i druge tehnologije kako bi osigurali najbolje iskustvo pretraživanja.

  Postavke kolačića možete u bilo kom trenutku promeniti.

  Saznajte više o tome kako koristimo kolačiće.

  Dobrodošli na Iscar-ovu web stranicu

  Dobrodošli na Iscar-ovu web stranicu (u daljem tekstu „Vebsajt“). Cenimo vaše interesovanje za Iscar-ove proizvode.

  Ovaj vebsajt vam je dostupan na osnovu sledećih Uslova korišćenja koji će, ako ih prihvatite, predstavljati pravno obavezujući ugovor između vas i Iscar Ltd. U ovim Uslovima korišćenja, kada se kaže "Iscar" misli se na Iscar Ltd., njegova predstavništva, kancelarije, holding kompanije i bilo koja druga pravna lica bilo gde u svetu koja su pod zajedničkom kontrolom ili su u vlasništvu Iscar-a, bilo delimično, ili u celini.

  Možete koristiti ovaj vebsajt pod uslovom da prihvatate bilo koju od dole navedenih odredbi. Možemo da ih izmenimo, ažuriramo ili na neki drugi način promenimo, u bilo koje vreme i bez prethodnog obaveštenja, bilo koji ili sve Uslove korišćenja, uslove i / ili odredbe sadržane na ovom vebsajtu. Molimo vas da povremeno proverite sadržaj ovih Uslova korišćenja. Vaša kontinuirana upotreba ovog vebsajta ili bilo kog njenog dela nakon objavljivanja bilo kakvih promena Uslova korišćenja, predstavlja prihvatanje tih Uslova korišćenja i svake naredne promene. Svaka takva izmena postaje automatski validna i primenjiva u trenutku kada smo je prvi put prikazali na vebsajtu.

  Osim u slučaju sukoba u tumačenju zakona, ovi Uslovi korišćenja imaju prednost nad Uslovima prodaje . Ako ste vezani posebnim i nezavisno važećim pismenim sporazumom s Iscar-om, nijedan od ovih Uslova korišćenja neće poništiti bilo koju od odredaba takvog sporazuma.

  Nikakva promena, dopuna, otkazivanje, izmena ili odstupanje od ovih Uslova korišćenja ne može biti učinjena na osnovu nastupa pojedinih strana. Ovi uslovi korišćenja neće se na drugi način menjati, osim uz prethodnu pisanu saglasnost Iscar Ltd-a.

  Ako se ne slažete sa svim uslovima i odredbama ovog sporazuma, izađite sa vebsajta bez daljeg korišćenja.

  Opis usluge i upotrebe vebsajta

  Naš vebsajt pruža svojim korisnicima jednostavan pristup informacijama o našim proizvodima, za potrebe poručivanja bilo kojeg od naših proizvoda koji su s vremena na vreme navedeni na ovom sajtu, kao i za dobijanje ažurnih informacija u vezi sa našom ponudom i uslugama, a sve podložno Uslovima korišćenja i uslovima navedenim gore i u nastavku (u daljem tekstu "Usluge").

  Autorska prava, zaštitni znaci i vlasnička prava

  Informacije sadržane i / ili koje se navode na ovim stranicama, uključujući, ali ne ograničavajući se na sve patente, zaštitne znakove, registrovane zaštitne znakove, autorska prava, logotipove, trgovačka imena, crteže, slike, dizajne, imena, materijale, sadržaje, programiranje, baze podataka, resurse, linkove, opise Internet resursa i bilo koja druga dokumenta ili detalje iz kojih može proizići bilo koje vlasničko i / ili intelektualno vlasništvo, su jedina i apsolutna svojina Iscar Ltd-a.

  Ukoliko nije drugačije navedeno i pismeno odobreno, nijedan deo takvih podataka ne može se umnožiti, kopirati, reprodukovati, distribuirati, koristiti za stvaranje izvedenih radova, izmenjenih ili na bilo koji drugi način koristiti u bilo koju svrhu, u potpunosti ili delimično, bez prethodnog pismenog pristanka Iscar Ltd-a. Bez omalovažavanja većine gore navedenog, nijedno od Iscarinih imena, patenata i zaštitnih znakova, bilo registrovanih ili ne, ne sme se koristiti bez prethodnog pismenog pristanka Iscar-a i ni u kojem slučaju se nijedan od njih neće koristiti u bilo koju svrhu ili način koji može dovesti do zablude i / ili koji može izazvati i / ili koji može dovesti do bilo kakve konfuzije.

  Ni pod kojim uslovima nijedna licenca, dozvola, pravo ili interes bilo koje prirode nije odobren svima koji koriste ovu web stranicu, niti bilo koja kupovina bilo kog proizvoda ili upotreba bilo koje usluge od nas, podrazumevaju da na bilo koji način imate pravo na takva prava.

  Kršenje bilo koje od ovih odredbi izričito je zabranjeno zakonom i može rezultirati strogim prekršajnim i krivičnim kaznama. Prekršioci mogu biti procesuirani, u najvećoj mogućoj meri dozvoljenoj zakonom.

  Ovo obaveštenje se odnosi na sve stranice koje su ili mogu biti uključene u i / ili povezane sa web stranicom Iscar-a, bez obzira da li su takve stranice obeležene Copyright © notice , Trademark notice™ , ili registered trademark notice ® . Primanje ove HTML stranice ili bilo koje druge stranice na kojoj postoji veza na ovu stranicu, smatraće se prihvatanjem ovih uslova bez ikakvih zadržavanja.

  Hiperlinkovi

  Naš vebsajt može pružiti veze do drugih web stranica ili izvora. Budući da ne možemo biti odgovorni za takve druge stranice i da nemamo kontrolu nad bilo kojom od ovih drugih sajtova, uključujući, ali ne ograničavajući se na njihov sadržaj, ovim potvrđujete i slažete se da Iscar nije, i neće biti odgovoran za takve druge stranice , uključujući bez ograničenja njihovu dostupnost, sadržaj, vrstu usluga koje nude, oglase i / ili proizvode koji se nalaze na njima, i njihov oblik. Takođe prihvatate i slažete se da nismo i nećemo biti odgovorni direktno ili indirektno, za bilo kakvu štetu i / ili gubitak, bilo materijalne ili nematerijalne prirode, prouzrokovane ili navodno prouzrokovane korišćenjem ili oslanjanjem na bilo koji sadržaj takve vrste, robu ili usluge dostupne na ili preko bilo koje druge web stranice ili izvora.

  Nadalje potvrđujete da Iscar nije i neće biti odgovoran za tačnost, zakonitost, pristojnost, autorska prava, usklađenost, dostupnost bilo kojeg materijala koji je uključen ili naveden na drugim web stranicama ili bilo kojeg drugog aspekta sadržaja takvih drugih web stranica. Uključivanje takvih veza ne podrazumeva odobrenje vebsajta od strane Iscar-a niti bilo kakvu povezanost sa operaterima takvih web stranica i izvora.

  Bez omalovažavanja opšte navedenog, posebno se obavezujete i slažete se da nećete stvarati nikakve direktne ili indirektne veze do naše stranice bez prethodne pisane saglasnosti.

  Tačnost i pristup

  Sve informacije, uključujući bez ograničenja podatke, brojke, specifikacije i imena sadržane na ovm vebsajtu, stalno se proveravaju i modifikuju u skladu sa našim najnovijim dostignućima i nedavnim publikacijama. Međutim, iako pažljivo i stalno preispitujemo tačnost ovih stranica, NE MOŽEMO ni pod kojim uslovima osigurati tačnost, dostupnost i pristup bilo kojoj usluzi i / ili bilo kom delu bilo koje informacije sadržane ili navedene na našem vebsajtu i / ili na bilo kojoj od njegovih stranica. Ne preuzimamo nikakvu odgovornost ili odgovornosti za propuste ili greške koje se mogu pojaviti i ne možemo osigurati dostupnost usluge u bilo kojem trenutku. Ne možemo garantovati da je svaka specifikacija sadržana u informacijama na našem vebsajtu u bilo koje vreme tačna, precizna, ispravna ili potpuna, niti se možemo potpuno pouzdati u informacije sadržane na ovom vebsajtu. Kako je vaša upotreba ovog vebsajta na vlastiti rizik, potrudite se da koristite sva moguća sredstva i mere predostrožnosti da biste prevazišli bilo koji od gore navedenih faktora.

  Sigurnost

  Nažalost, nije 100% zagarantovan prenos podataka putem interneta. Ne možemo obezbediti ili garantovati sigurnost i zaštitu informacija koje ste nam poslali putem Interneta, i bilo koje informacije koje nam pošaljete na vlastiti rizik. Bez obzira na to, sve informacije koje dobijemo od vas čuvaćemo i koristićemo ih u skladu sa našom Izjavom o privatnosti , i na način koji štiti i čuva vašu privatnost.

  Ako ćete se osećati sigurnijim, uvek možete kontaktirati Iscar-ovo lokalno ovlašćeno predstavništvo, umesto da šaljete bilo koje svoje podatke putem Interneta.

  ODRICANJE OD ODGOVORNOSTI / OGRANIČENJE ODGOVORNOSTI

  IAKO SMO ULOŽILI RAZUMAN NAPOR DA UNESEMO TAČNE I NAJNOVIJE INFORMACIJE NA NAŠIM STRANICAMA I DA OMOGUĆIMO NESMETANO I BEZBEDNO FUNKCIONISANJE OVOG SAJTA, NE GARANTUJEMO, NITI DAJEMO BILO KAKVE IZJAVE NI NAPOMENE U VEZI NJEGOVE TAČNOSTI I / ILI KVALITETA I / ILI PRIHVATLJIVOSTI I / ILI PRIMERNOSTI I / ILI KOMPLETNOSTI I / ILI POUZDANOSTI I / ILI KOREKTNOSTI INFORMACIJA ILI BILO KOG NJENOG DELA, ILI PROIZVODA, ILI BILO KOG DRUGOG SADRŽAJA I / ILI PRUŽANJU USLUGE PREKO OVOG SAJTA (U DALJEM TEKSTU: “SADRŽAJ”).

  NE GARANTUJEMO ILI PREDSTAVLJAMO DA ĆE OVAJ SAJT I / ILI SADRŽAJ NA NJEMU I / ILI ĆE BITI DOSTUPAN U BILO KOJE VREME ILI BILO KOM MESTU; TAKOĐE NE GARANTUJEMO DA ĆE DEFEKTI ILI GREŠKE BITI ISPRAVLJENE ILI DA ĆE SADRŽAJ BITI BEZ VIRUSA ILI OSTALIH ŠTETNIH KOMPONENTI. KAKO SU NAVEDENI SADRŽAJI BEZ BILO KOJE VRSTE GARANCIJE, IZRIČITO ILI IMPICITNO, NIKADA SE NE SMETE POUZDATI U GORE POMENUTI SADRŽAJ. NUDIMO OVAJ SAJT I NJEGOV SADRŽAJ KAO ŠTO JE NAVEDENO NA OSNOVU "KAO ŠTO JESTE, KAKO JE MOGUĆE", A MOŽETE KORISTITI PREDMET U SVIM USLOVIMA KORIŠĆENJA I NA VLASTITU ODGOVORNOST.

  ISCAR, NJIHOVA PREDSTAVNIŠTVA, KANCELARIJE, ZAPOSLENI, DISTRIBUTERI, DIREKTORI I AGENTI NISU I NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KOJE GREŠKE ILI PROMENE BILO KOG MATERIJALA U SADRŽAJU ILI ZA DOSTAVU ILI ISPORUKU ILI ZA BILO KOJI OBLIK GUBITKA ILI ŠTETE (UKLJUČUJUĆI BEZ OGRANIČENJA NOVČANE, POSEBNE, DIREKTNE, INDIREKTNE, POSLEDIČNE, SLUČAJNE, PREDVIDIVE, NEPREDVIDIVE I / ILI RAZUMNE ŠTETE), KOJI MOGU DA REZULTIRAJU ILI KOJI MOGU IMATI UTICAJ NA OVU STRANICU I NJEN SADRŽAJ.

  ILI NEKRŠENJE UZ POŠTIVANJE USLUGA I / ILI SADRŽAJA I / ILI BILO KOG PROBLEMA DA JE ILI DA SE DRUGI POVEZUJE SA OVIM SAJTOM. OVO ISKLJUČIVANJE SE ODNOSI BILO DA SE NAVEDENA ODGOVORNOST ODNOSI NA UGOVOR, DELIKT, NEMAR, STROGU ODGOVORNOST ILI NA BILO KOJI DRUGI OSNOV, BEZ OBZIRA DA LI JE ISCAR I / ILI BILO KOJE NJEGOVO PREDSTAVNIŠTVO OBAVEŠTENO O MOGUĆNOSTI TAKVE VRSTE ŠTETE ILI GUBITKA.

  IZRIČITO SE SLAŽETE SA TIM DA ĆETE POŠTOVATI I DA SE NEĆETE PRIDRŽAVATI GARANCIJE KOJA NIJE KONKRETNO NAVEDENA U OVOM UGOVORU I KOJA NIJE VALIDNA. POŠTO NEKE NADLEŽNOSTI NE DOZVOLJAVAJU ISKLJUČENJE ILI OGRANIČAVANJE RAZLIČITIH VRSTA ŠTETE, ISCAR-OVA MAKSIMALNA ODGOVORNOST U TIM NADLEŽNOSTIMA ĆE BITI OGRANIČENA I NEĆE PREKORAČITI MINIMALNI STEPEN ODGOVORNOSTI UTVRĐENOM I / ILI DOZVOLJENOM ZAKONOM U TIM NADLEŽNOSTIMA.

  OBEŠTEĆENJE

  DUŽNI STE DA NADOKNADITE ŠTETU ISCARU I NJEGOVIM PREDSTAVNIŠTVIMA, KANCELARIJAMA, DIREKTORIMA, DISTRIBUTERIMA, AGENTIMA I ZAPOSLENIMA, I DRŽITE IH BEZ UZNEMIRAVANJA, BEZ BILO KAKVE VRSTE POTRAŽIVANJA, ODGOVORNOSTI ILI ZAHTEVA, UKLJUČUJUĆI OPRAVDANE ZAKONSKE NADOKNADE VEZANE ZA BILO KAKVU KORIST OD VAS I / ILI MATERIJALA ILI INFORMACIJA KOJE ŠALJETE ILI PRENOSITE PUTEM SAJTA I KOJE MOGU REZULTOVATI ILI SE ODNOSITI NA VAŠE LOŠE PONAŠANJE ILI UPOTREBU ILI ZLOUPOTREBU OVOG SAJTA. BEZ ODSTUPANJA OD VAŠIH OBAVEZA DA NADOKNADITE ŠTETU I / ILI TAKOĐE OBEŠTETITE ISCAR U BILO KOM SLUČAJU KRŠENJA OVIH USLOVA KORIŠĆENJA, ZADRŽAVAMO PRAVO DA PREUZMEMO APSOLUTNU KONTROLU NA EKSKLUZIVNOM ODBRANOM I RUKOVANJEM BILO KOG SLUČAJA, OBAVEZUJETE SE DA ĆETE U POTPUNOSTI SARAĐIVATI SA ISCAR-OM I DA ĆETE POSTUPATI U SKLADU SA ISCAR-OVIM PRAVNIM SAVETOM U VEZI SA PRIDRŽAVANJEM I UPRAVLJANJEM BILO KOJIM RASPLOŽIVIM ODBRANAMA.

  Međunarodna upotreba

  Iscar ne navodi da su bilo koji materijali i / ili Usluge i / ili Sadržaji, kako je prethodno navedeno na ovom vebsajtu, mogu biti dostupni ili su dostupni na teritorijama van teritorije na kojoj se usluge obavljaju i / ili nude. Sve usluge i / ili sadržaj ovog vebsajta, uključujući sve proizvode koje možemo ponuditi u bilo kom trenutku, nude se isključivo na osnovu domaćih i lokalnih transakcija. Izričito vi potvrđujete i slažete se da će vam bilo koji proizvod i uslugu koji ste naručili od Iscar-a, ukoliko Iscar odluči da ga pruži, dostaviti Iscar-ov lokalni zakonski zastupnik na odgovarajućoj teritoriji. Svaka takva transakcija, posao, pregovaranje ili usluga predstavlja lokalni posao i trgovinu, koja će se izvršavati i obavljati u skladu sa svim Uslovima prodaje i uslovima koji su navedeni u daljem tekstu, a u skladu sa svim relevantnim i važećim odredbama lokalnog zakona u toj zemlji. Da biste pogledali Uslove prodaje pritisnite ovde .

  Zabranjuje se pristup ovoj stranici i / ili korišćenje Sadržaja sa teritorija na kojima su takve aktivnosti nelegalne. Ako to činite protivno ovoj odredbi, to činite na vlastiti rizik i isključivo ste odgovorni da poštujete sve lokalne zakone.

  Izbor zakona i forum

  Uslovi korišćenja će se regulisati i tumačiti u skladu sa zakonima o osnivanju kompanije Iscar Ltd. Izričito se slažete da će jedina i isključiva nadležnost za bilo koji zahtev ili radnju proisteklu iz ovih uslova korišćenja ili upotrebe ovog vebsajta biti podnešena isključivo nadležnom sudu i instanci kompanije Iscar Ltd. Nadalje, izričito se slažete i podnosite za ostvarivanje lične nadležnosti takvog suda / instance za potrebe parničenja bilo kojeg takvog zahteva ili radnje.

  Nepravilno ponašanje, nepravilna upotreba i ometanje

  Odgovorni ste za bilo kakvo nedolično ponašanje i / ili za sadržaje koje postavljate ili prenosite na ili preko vebsajta, i ne treba da koristite ovaj vebsajt i / ili bilo koju od Usluga dostupnih na njemu da bi nudili, slali, distribuirali, povezivali ili tražili sadržaje koji su ili koji mogu: (i) prekršiti bilo koji zakon, propis, ugovor ili način ponašanja koji se odnosi na internet ponašanje i na korisnike svetske mreže; i / ili (ii) delovati nezakonito, podmuklo, netačno, nepotpuno, štetno, zastrašujuće, uznemiravajuće, uvredljivo, klevetničko, neprimereno, nasilno, opsceno, pornografsko, klevetničko ili narušavajući tuđu privatnost; i / ili (iii) povrediti tuđu intelektualnu svojinu ili druga prava; i / ili (iv) koristiti viruse ili bilo koje druge računarske datoteke ili programe koji su osmišljeni ili namenjeni, ili koji mogu da poremete, oštete, ometaju ili ograniče funkcionisanje bilo kog dela ovog vebsajta i / ili bilo koje opreme ili softvera; i / ili (v) prekinuti ili ometati rad sajta; i / ili (vi) se koristiti od strane lica koja nisu ovlašćena, u bilo koju drugu svrhu osim one koja je u skladu sa svim Uslovima korišćenja.

  Prihvatanje naloga i potpisa

  Sadržaji i usluge dostupne na ovom vebsajtu nude se u skladu sa svim Uslovima prodaje i u skladu sa ovim Uslovima korišćenja. Sve elektronske porudžbine koje ste postavili i / ili prosledili na ili putem ovog vebsajta pod vašim korisničkim imenom, ako ih Iscar primi i odobri, smatraće se prihvatanjem ponude koju ste napravili. Zadržavamo pravo da vas kontaktiramo elektronskom poštom, telefonom, poštom ili na bilo koji drugi razuman način u svrhu utvrđivanja vašeg identiteta, pojašnjenja tražene porudžbine, razgovora o bilo kakvim uslovima plaćanja, verifikacije željene adrese i načina isporuke, kao i u bilo koju drugu svrhu koja može biti povezana sa vašom porudžbinom.

  Posebno se slažete sa formiranjem pravno obavezujućeg ugovora o kupovini i / ili usluzi između vas i Iscar-a po prijemu vaše porudžbine, pod uslovom da prihvatamo, odobravamo i potvrđujemo ovu porudžbinu izdavanjem odobrenja naloga sa referentnim brojem slično vašem broju narudžbenice. Ako se naše odobrenje naloga odnosi na samo deo vaše porudžbine, međusobni sporazum stupiće na snagu samo u odnosu na onaj deo vaše porudžbine koji smo mi prihvatili i odobrili. Možemo odbiti ili odobriti vašu porudžbinu u potpunosti ili delimično kako to smatramo prikladnim i bez ikakve obaveze da opravdamo našu odluku. U slučaju da odlučimo da odobrimo samo deo vaše porudžbine, nećete imati pravo da podnesete bilo kakvu žalbu i / ili zahtev, niti ćete imati pravo na bilo kakav pravni lek, u odnosu na deo vašeg naloga koji nismo odobrili.

  Izričito se odričete i unapred odustajete od tvrdnje da porudžbine primljene od vas, a koje smo mi potvrdili, ne predstavljaju ponudu koju ste vi dali nama ili da između vas i Iscar-a nije sklopljen nikakav sporazum, između ostalog, zbog nedostatka potpisa i / ili nedostatka komunikacije o prihvatanju.

  Razdvojenost i integracija

  Ovaj Ugovor predstavlja ceo dogovor između vas i Iscar-a u vezi sa ovom web stranicom i svim njenim sadržajima kako je gore definisano. Njeni celokupni Uslovi korišćenja istovremeno nadjačavaju i nadmašuju bilo koji i sve prethodne pregovore, predstavljanja i predloge (bilo usmene, pisane, elektronske ili neke druge) između vas i Iscar-a.

  Ako se bilo koja odredba ovih Uslova korišćenja smatra nevažećom ili na neki drugi način neizvodljivom, u celini ili delimično, takva odredba će se interpretirati, tumačiti, primenjivati i sprovoditi na način koji je u skladu sa važećim zakonom, i koji odražava istinske namere izražene u ovim Uslovima korišćenja. Svaka i bilo koja odredba ostaće na snazi i biće izvršna.

  Zaključak

  Iscar zadržava pravo, prema vlastitom i apsolutnom nahođenju, da ukine i / ili na neki drugi način ograniči pristup celom ili delu ovog vebsajta i / ili njegovom sadržaju, ukoliko bude smatrao prikladnim, sa ili bez prethodne najave.

  © IMC Međunarodne kompanije za obradu metala B.V. Sva prava zadržana [April 2018]

  © ISCAR LTD. Manufacturer of Metalworking Tools (Iscar.com) All Rights Reserved